หน่วยรับผิดชอบ :
Link :
Edit Mission
 
 
Step Time P D C A Job Owner Budget Actual Note
1 งาน... 0.00  0.00  EditDel. 
2 งาน... 0.00  0.00  EditDel. 
3 งาน... 0.00  0.00  EditDel. 
Balance :  0.00  0.00 
New Process